Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Huldiging hoofdman Paul De Meester.

Voor zijn twintig jaar onafgebroken aan het hoofd staan van de Ivanhoe gilde, kreeg hoofdman Paul De Meester voor de aanvang van het Sint Sebastiaansfeest 2010, uit handen van de Brugse schepen de heer Bernard De Cuyper de gouden medaille van de Provincie West Vlaanderen overhandigd.

De heer schepen aan het woord De mooie medaille en een hartelijk proficiat

Aanstelling Sire & Baljuw 2010

De nieuwe Sire 2010 Arnold De Buck en zijn rechterhand Baljuw Maurits Baltens, worden officieel aangesteld.

Aanstelling nieuwe griffier J.Goethals.

Gildebroeder Johan Goethals werd als nieuwe griffier aangesteld in vervanging van zijn voorganger gildebroeder Carl Vandycke. Hartelijk proficiat!

Verdienstelijke leden gehuldigd bij Ivanhoe.

Raadslid Rudy Baltens thesaurier Gildezuster Irena Szczerepa Gildebroeder Roland De Buck Raadslid Alex De Deyn Site verantwoordelijke Roland Denys