Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

29/12/2011 Prijsschieting ere-deken Carlos Moelaert

22/12/2011 Kerstschieting Gildebroeder Edmond Verlinde

Op en top Kerstsfeer!

08/12/2011 De Sint te gast bij Ivanhoe!...

Enkele dames aan de koffietafel Hélène de echtgenote van onze Keizer met de Sint en Piet voor de lens Start prijsafroeping De Sint en zijn helper... Didier Rohart verzorgde het lekkers!

01/12/2011 Verrassingsprijstafel...

Onze sponsoren Pieter en Johan Nakeuvelen in afwachting van de uitslag... Puntenteller Hans aan de pc onder goedkeurend oog van Kürt En hier komen de schutters...

24/11/2011 Prijs van de Gilde.

10/11/2011 Prijs gildebroeders!

13/10/2011 Prijsschieting Sint Joris & Sint Denys.

 

Toespraak met een ludieke schets... Hoofdman Paul De Meester kreeg even de slappe lach! Hofmeester Rony roept de resultaten af

14/10/2011 Academische zitting, Ivanhoe gilde 50 jaar jong!

De huldiging in verband met het vijftigjarig bestaan van onze vereniging vond plaats in de prachtige Gotische zaal van het Brugse stadhuis. De academische zitting in aanwezigheid van diverse personaliteiten, hoofdmannen, gildebroeders, vrienden en sympathisanten, werd ingeleid door de Brugse schepen van Sport mevrouw Annick Lambrecht. Achteraf bedankte hoofdman Paul De Meester in naam van onze gilde de vele deelnemers voor hun aanwezigheid. De muzikale noot van het feestgebeuren werd opgeluisterd door de groep ‘Klakkebusse’ die de vele gasten liet smaken van echte pareltjes volksmuziek. Een receptie ons aangeboden door het Brugse stadsbestuur besloot dit feestelijk gebeuren.

 

 

Onze gasten in de Gothische zaal van het Brugse stadhuis. Mw Annick Lambrecht Schepen van Sport Brugge in gezelschap van Hoofdmannen en leden van diverse gildes. Toespraak Schepen van Sport Mw Annick Lambrecht Toespraak hoofdman Ivanhoe gilde Paul De Meester Een blik op de volle zaal. Hoofdman Hugo Vandenbroucke Kruisboogschutters St Joris & St Denys schetst onze jarenlange samenwerking Hoofdman Han Ultee Willem Tell Sluis aan het woord. Eén van onze stichters de heer Boi Marcel was erbij! Ere-Schepen Stad Brugge en Provincieraadslid de heer Bernard Decuyper in gesprek met stichter M. Boi Ere deken gildebroeder Moelaert Carlos ons oudste Ivanhoe lid. Stadhouder Stefaan Goethals Keizer Marc Dauw Sire 2011 Roland De Buck De persmappen en... het guldenboek geesteskind van deken - raadslid Roland Denys liggen klaar... Tekenen van het guldenboek... De groep 'Klakkebusse' verzorgde het muzikaal gedeelte. snapshots.

50 jaar schuttersgilde Ivanhoe. Receptie en feestmaal.

15/10/2011 Op zaterdag vond in één van de feestzalen van het kasteel van Moerkerke, het reuze feestmaal plaats als afsluiter van de viering 50 jaar Ivanhoe gilde. Er mocht een groot aantal gasten worden genoteerd, waaronder hoofdmannen en leden van onze zustergilden Sint Joris - Sint Denys Brugge en Willem Tell Sluis. Als 'kers op de taart', werd het een echte topper op alle gebied. Twee topdagen waaraan we met genoegen blijven terugdenken. Met dank aan iedereen die door hun inzet en met hun aanwezigheid, er een onvergetelijke gebeurtenis van hebben gemaakt!


 

Onze gasten werden verwelkomd door Hoofdman De Meester en Vaandrig Knockaert.      Keuring van het aperitief door Keizer Marc! Hopelijk hebben ze de Stadhouder niet vergeten! Sfeerbeelden aperitief. Er werden mooie geschenken overhandigd... Hier bleef het nog even geheim... Toespraak van Hoofdman Han Ultee van Willem Tell Sluis. Een appel als geschenk? Hoofdman Ultee houdt van een grapje! Geen grap maar een grote broer in keramiek... Een toepasselijk Willem Tell prachtstuk!

50 jaar schuttersgilde Ivanhoe. De feestmaaltijd.

Hoofdman Paul De Meester .

50 jaar schuttersgilde Ivanhoe. Let's Dance!

Even de benen strekken!

50 jaar schuttersgilde Ivanhoe. Snapshots.

Hoofdman en stadhouder.

13/10/2011 Ivanhoe guldenboek aan de leden voorgesteld!

Archivaris Hans De Jonghe had na zijn schieting een tweede primeur in petto voor de aanwezige gildebroeders. Een gloednieuw guldenboek, het geesteskind van Deken raadslid Roland Denys, maakt voortaan deel uit van het Ivanhoe patrimonium. Ook het perkament van het vijf en twintig jarig bestaan van onze gilde, dat van het stof der vergetelheid werd gered, kreeg als een apart bijvoegsel een plaatsje. Het guldenboek zal voor het eerst in gebruik worden genomen tijdens de plechtige academische zitting van vrijdag 14 oktober.

Archivaris Hans Dejonghe stelt het guldenboek voor dat speciaal voor het jublieum werd opgemaakt door deken raadslid Roland Denys. Het perkament Zilveren Jubileum dat van vergetelheid werd gered!

13/10/2011 Prijs archivaris Hans De Jonghe

 

 Onze archivaris had enkele primeurs op zak! Met felicitaties voor het nieuw persoonlijk record van Jürgen!

06/10/2011 Bezoek van zustergilde Willem Tell Sluis

 

De tafel van de hoofdman Carl in opperste concentratie Jürgen test eht nieuwe materiaal uit... Aan de schietlijn... Bedabkt en tot weerziens in Sluis!

22/09/2011 Prijsschieting griffier Johan Goethals.

15/09/2011 Doop van een nieuw lid bij Ivanhoe.

Onze nieuwste aanwinst Jürgen Verbrugghe, werd als gildebroeder door hoofdman Paul De Meester in onze schuttersvereniging opgenomen. Hartelijk proficiat!

07/08/2011 Zomerbarbeque Ivanhoe met Sint Joris & Sint Denys gilde.

11/09/2011 Week van de Brugse sportclubs!

Dank zij buurman Hans, in het droge... De Ivanhoe stand krijgt stilaan vorm... Klaar voor de start! Grote zus probeert het ook. De jeugd aan de slag... Het fotomontage paneel. Onze Keizer met zijn dame was er ook! Rony geeft wat uitleg... Bezoekers poseren voor onze hoffotograaf...

08/09/2011 Prijsschieting Deken sportleider Marcel Maurau.

30/06/2011 Het absolute gilderecord verpulverd!

Tijdens de prijsschieting van onze thesaurier en amper één week nadat onze gilde twee houders had voor de titel van het absolute gilderecord, werd de score van het duo Alex Dedeyn en Carl Vandycke door keizer Marc Dauw naar de archieven verwezen! Door zijn prachtprestatie ligt de lat van het absolute gilderecord nu op 294/300 punten!

Laatste beurt 3 x 10 en bingo! Na de stunt een beetje dollen met onze fotograaf!

30/06/2011 Prijsschieting thesaurier Rudy Baltens.

 

Tweede gilderecordhouder bij Ivanhoe!

23/06/2011 Gildebroeder Carl Vandycke is tijdens de schieting van afgelopen donderdag erin geslaagd, om het bestaande gilderecord van 291 punten te evenaren! Een zeer mooie prestatie en dank zij dit exploot, telt onze gilde nu voorlopig twee gilderecordhouders in zijn rangen!

16/06/2011 Prijsschieting baljuw raadslid R. Denys.

09/06/2011 Prijsschieting van onze hofmeester!

 

De hofmeester poseert met de glimlach! Hoofdman De Meester met een woordje van dank aan het adres van de prijsgever. 'belletje trek' onder het goedkeurend oog van sire Roland!

Gouden bruiloft bij Ivanhoe!

We klinken op het heuglijk feit dat onze hoofdman Paul en zijn lieve Brigitta, op 09 juli aanstaande 50 jaar gehuwd zijn. Als aanzet van de geplande feestelijkheden, schoot hun Gouden Huwelijksjubileum al voor een eerste keer uit de startblokken met een gezellig samenzijn en een 'mulletje', ons aangeboden door de jubilarissen. Voor die speciale schieting hadden veel leden zich dan ook present gemeld om er hun beste beentje voor te zetten. Het werd een heel leuke bedoening en als afsluiter van de avond, werd het gelukkig paar in naam van alle leden, nog een mooi schilderij aangeboden. Vanwege de ganse Ivanhoe gemeenschap, wensen we beide tortelduifjes een hartelijk proficiat en nog vele gelukkige jaren samen. Proost!

De officiële kaart en onze jubilarissen voor de lens... De ere-tafel druk overleg... Onze deken klaar om uit te pakken... het zal mooi ogen in de living! Met de beste wensen van...

19/05/2011 Lintjesschieting van de gilde

12/05/2011 Prijsgevers

 

Drie musketiers prijsgevers...

31/03/2011 Raadslid Alex de Deyn

07/04/2011 Sire 2011 Roland De Buck

05/05/2011 Stadhouder Stefaan Goethals met mulletje.

 

 

 

17/03/2011 Een nieuwe gildebroeder bij Ivanhoe!

Thomas Bekaert legde als nieuw lid van onze vereniging de eed af. Hartelijk proficiat!

Hoofdman P. De Meester leest voor uit het reglement De gouden pijl oplegging is een feit

Prijsschieting R. Fockaert en E. Dupon

03-03-2011

Prijsschieting Keizer M. Dauw

17-02-2011 

Schieting Ivanhoe Brugge - Willem Tell Sluis

10-02-2011

André en Lucien, de matjes... Onze kandidaat Thomas aan de schietlijn Hoofdman Ultee legt het even uit... Klaar voor de afroeping Even dollen met de baljuw...

Prijsschieting deken raadslid M. Baltens

03/02/2011

29/01/2011 De Ivanhoegilde feest!

Woordje van welkom Voorstelling van de nieuwe tekens De borrelhapjes Aanstelling nieuwe sire Ex sire Arnold heeft de titel door aan broer Roland Met felicitaties van de ex sire! Hare majesteit in de bloemen... Aanstelling Baljuw 2011 R. Denys Ex Baljuw 2010 M. Baltens geeft de ketting over aan Baljuw 2011 R. Denys Sire Roland en Baljuw Roland in gezelschap van Hoofdman P. De Meester klaar voor 2011 Overhandiging nieuwe sierspeld Keizer Toespraak stadhouder De archivaris heeft leuke anecdotes opgedoekt... Onze vaandrig aan de eer! Overhandiging statuutjes De winnaars Robert, Arnold en Roland En nu maar even de benen strekken! Hoogtijd om de benen te strekken...

Prijs hoofdman P. De Meester

20/01/2011

Vaandrig Rony in zijn nieuwe rol als afroeper!

13/01/2011 Sire en Baljuwschieting bij de Ivanhoegilde!

De opdracht tijdens die kamp bestaat erin om binnen een dubbele ijzeren ring te schieten die hiervoor op het doel is aangebracht. De binnenring met een diameter van één Euro heeft een tweede iets grotere buitenring. De afstand tot het doel blijft ongewijzigd op vijf en twintig meter. De aftredende Sire Arnold De Buck kon zijn titel niet vernieuwen en het werd broer Roland De Buck die het laken naar zich toe wist te trekken met een mooie voltreffer. Als Baljuw kwam dan wat later zijn "dooppeter" Roland Denys uit de bus. Het jaar van de twee Roland's is daarmee ingezet! 

Hoofdman Paul De Meester met de twee winnaars Links op de foto Sire Roland De Buck met Baljuw Roland Denys Gildebroeder Johan Fockaert in actie met vader Robert op de hielen! Even afgeleid... Sireschot... Baljuwschot...