Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kandidaat lid gedoopt!

23/10/2014  Nog vooraleer de prijsafroeping ter gelegenheid van de prijsschieting archivaris Hans De Jonghe van start ging, werd kandidaat lid Joran Paque in onze gilderangen opgenomen. Met het voorlezen van het officiële document  en het opleggen van de gouden pijl door onze hoofdman, mag Joran zich voortaan als gildebroeder beschouwen. Zijn beide peters Eddy Gevaert en sire Alex De Deyn sloten deze plechtigheid af met het gul toedienen van het traditionele wijwater. Hartelijk welkom in ons midden!

Hoofdman Paul De Meester leest de reglementen voor uit het doopperkament Opleggen van de gouden pijl... en de natte douche om af te sluiten!

Nieuwe schietmuur plechtig ingehuldigd!

11/09/2014 In aanwezigheid van mevrouw Annick Lambrecht schepen van Sport te Brugge en andere genodigden, werd de nieuwe schietmuur van de Koninklijke schuttersgilde Ivanhoe Brugge, plechtig ingehuldigd. Het betreft een unieke constructie volledig uit staal, ontworpen en opgebouwd door drie initiatiefnemers van de gilde namelijk deken Marcel Maurau, gildebroeder Michel Dardenne en deken Roland Denys.

Na het doorknippen van het lint volgde nog een drink en de ondertekening van het gulden boek.

De eer van het eerste schot op doel was op verzoek van hoofdman Paul De Meester voor onze Keizer Marc Dauw weggelegd.

 

De drie initiatiefnemers Marcel, Michel en Roland die instonden voor het ontwerp en de opbouw. De nieuwe schietmuur anno 2014 Onze schepen van Sport met enkele genodigden in afwachting van het eerste schot! Keizer Marc Dauw aan de eer! Een roos op het randje, een beetje zenuwen misschien? Tekenen van het Ivanhoe gulden boek Een geschenkje vanwege de gilde voor het triumviraat!...

10/08/2014 Ivanhoe Zomer BBQ

Onze koks aan de grill... Keuvelen binnenshuis... Tussen de druppels door naar de bevoorrading! Ijsjes onder de paraplu!... Toch even wat zon, na afloop helaas...

Nieuw lid bij Ivanhoe!

Na afloop van de schieting van 22 mei 2014 was het party time geblazen, want de doopplechtigheid van ons kandidaat lid Andres De Deyn stond op het programma. Het was hoofdman Paul De Meester die met het opleggen van de gouden pijl onze jongste aanwinst als gildebroeder in de Ivanhoe rangen liet opnemen. De twee peters, vader Alex De Deyn en broer Alexander ontfermden zich hoe kon het anders, vol overgave over het wijwatervat. Welkom Andres en hartelijk proficiat!

Nieuw lid in onze gilde!

27 februari l.l. kreeg een feestelijk tintje want na afloop van de prijsschieting volgde de doopplechtigheid van een nieuwe aanwinst Karel Delameilleure. Onder het waakzaam oog van beide peters Tomas Bekaert en Bert Bauwens werd Karel door hoofdman Paul De Meester met de gouden pijl tot gildebroeder van de Ivanhoe gilde geslagen. Proficiat!

20/02/2014 Brugge - Sluis

In de zeventiger jaren vonden er regelmatig kleine tornooien plaats tussen doelschuttersverenigingen uit de Vlaamse regio waarbij Willem Tell Sluis als enige buitenlandse deelnemer toen ook van de partij was. Buiten de huidige ontmoetingen met onze gildebroeders uit Sluis hielden alle andere helaas op te bestaan...

 

Schieting met mulletje... Onze hoofdman in aangepaste outfit voor het tafelzetten! Nazicht resultaten. aan de schietlijn... enkele van de deelnemers Hoofdman Han Ultee geeft die van ons een gouden medaille, wij Hollanders hadden er in overschot na de winterspelen! ;-)

25/01/2014 Sint-Sebastiaansfeest

Sint-Sebastiaan wordt bij veel boogschutterverenigingen als patroonheilige beschouwd. Het feestmaal is een jaarlijks gebeuren die meestal onder die noemer doorgaat. Tijdens de feestelijke bijeenkomst worden de nieuwe Sire en baljuw aangesteld en tal van andere laureaten in de bloemetjes gezet.


 

Een woordje van welkom... en de feestvierders...    Hofmeester Rony Knockaert mag tevreden terugblikken Nog vlug even de kaart overlopen... Aanstelling Sire Opvolger en voorganger Onze gilde 'piper' in actie... Het voorlezen van de reglementen Sire Het voorlezen reglementen baljuw... Aanstelling baljuw Voorganger en opvolger... Hoofdman P. De Meester in gezelschap van de laureaten 2014 Diverse laureaten in de gilde Gouden speld 5 jaar lid 3 x roos laureaten

Sint-Sebastiaansfeest

En nu tijd om de benen wat te strekken!...

16/01/2014 Robin Hood schot in de gilde!

Sire 2014 Alex De Deyn bewijst dat hij uit het goede hout is want na zijn treffer in de Sire ring tijdens de Sireschieting van 09 januari l.l. slaagde hij nu in een Robin Hood schot! Een uiterst zeldzame gebeurtenis want sedert het ontstaan van onze gilde in 1961, deden slechts vijf schutters het hem voor.

Wanneer een boogschutter tijdens een schietbeurt een pijl in de schacht van één van zijn vorige pijlen schiet, wordt dit een Robin Hood schot genoemd. De naam verwijst naar een boogschutter die in oude Engelse legendes als een volksheld en een meester in het boogschieten werd omschreven.

Een ongewone prestatie Nummer zes in drie en vijftig jaar gilde geschiedenis! Close-up...

Nieuw lid bij Ivanhoe!

De schieting van hoofdman P. De Meester kreeg na afloop van de prijsafroeping nog een feestelijk tintje mee want ons kandidaat lid Matthias Herman, werd tijdens een officiële doopplechtigheid op 16/01 als gildebroeder in de rangen van de Ivanhoegilde opgenomen. Hartelijk proficiat!

Enkele gildebroeders in afwachting van de ceremonie... altijd een leuk moment... De hoofdman leest de standregels voor met de gouden pijl tot gildebroeder geslagen en dan het 'wijwater!'

16/01/2014 Gildebroeder E. Gevaert aan de eer!

Gildebroeder Eddy Gevaert wist na een spannende kamp tijdens de prijsschieting van de hoofdman, de trofee 'Het schutterken' aan zijn palmares toe te voegen. Hartelijk proficiat!

'Het schutterken' is een geboetseerd kunstwerkje dat door onze hoofdman traditiegetrouw aan de winnaar van zijn jaarlijkse schieting wordt aangeboden.

Gildebroeder Eddy met de nieuwe aanwinst!

Sire & Baljuw schieting 2014

Sire & Baljuwschieting, een woordje uitleg...

Er wordt vanop een afstand van vijfentwintig meter geschoten naar een dubbele ring waarvan de binnenring 25 mm bedraagt en de buitenring 50 mm. Voor de aanvang van het tornooi wordt een lijst opgemaakt van alle deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld.  De schieting start met het ere-schot Keizer, gevolgd door dit van de Sire en de baljuw, die bij een voltreffer in de ring automatisch hun titel vernieuwen. Uitzondering hierop is de Keizer die door zijn status niet meer aan de titelstrijd kan deelnemen maar wel meekampt voor een kratje wijn! Geeft het ere-schot geen winnaar opgeleverd, dan wordt er met alle deelnemers over drie ronden afgekampt. Hierbij is de winnaar, hij die het meest de Sire of baljuw ring weet te treffen. In geval van ex aequos na de drie ronden, wordt de kamp verdergezet met de overgebleven kanshebbers, tot een winnaar uit de bus komt.

Aankondiging van deze speciale schieting wordt aangekondigd op het berichtenbord. Onze hoofdman P. De Meester maakt de lijst op... De speciale doelschijf met de metalen ring  Hetzelfde doel na afloop van het tornooi A. De Deyn nieuwe Sire 2014! Th. Bekaert de nieuwe baljuw 2014! De winnaars met in hun midden een fiere hoofdman!

De Jaarvergadering...

De jaarvergadering en het traditioneel ermee gepaard gaande souper, betekent meteen de start van een nieuw schietseizoen.