Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Ivanhoe gilde verwelkomt twee nieuwe leden!

10/12/2015  Twee nieuwe kandidaat leden traden onlangs toe tot onze Ivanhoe gilde. Voor de aanvang van de prijsschieting Edmond Verlinde, werden Raoul Coryn en Thomas Vermeulen met het opleggen van de gouden pijl, officieel als gildebroeder in onze rangen opgenomen. Hartelijk proficiat en welkom!

Kandidaat Raoul luistert met aandacht naar het voorlezen van de standregels... Opleg van de gouden pijl... en een flinke scheut doopwater van peter Roland! Onze jongste van de twee, Thomas met de vlag in de hand met de gouden pijl tot gildebroeder geslagen... en peter Marc zorgt voor de rest!

Ivanhoe Zomer BBQ 2015

Proefopstelling Ivanhoe tent dag Brugse Sportclubs De deelnemers genieten van het prachtig weertje!  Een deel van onze jeugd anderen zijn op reis... Start van de BBQ met lekker vispotje! Het zware werk, flinke lappen! Aanschuiven maar! De 'lekkende' meute... Tijd voor ontspanning met de nagelklop! Zuslief onder het oog van broer op veilige afstand! Wie gaat hier de boot in?... Onze thesaurier heeft de 'drive' gevonden...

Nieuw lid gedoopt bij Ivanhoe!

16 april 2015 Weer een speciale dag voor onze gilde want kandidaat lid Jeroen Portier werd door hoofdman Paul De Meester met het opleggen van de gouden pijl, officieel als gildebroeder in de rangen van Ivanhoe opgenomen. Proficiat! .

De leden worden ingelicht dat er een dooplechtigheid zit aan te komen... Het voorlezen van het gilde perkament met de standregels... Onze vaandrig houdt een oogje in het zeil! 'Peter' Thijs Mestdagh met de kan doopwater in aanslag, tweede 'peter' baljuw Alex De Deyn stond iets verborgen achter de gildevlag! Met de gouden pijl tot gildebroeder geslagen... Een flinke dosis 'wijwater' om af te ronden!

Aanstelling Sire een familiaal onderonsje!

De plechtige aanstelling van onze Sire 2015 Alexander De Deyn ging wegens overmacht met enkele weken vertraging door in ons schutterslokaal. Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om ook nog vader Alex en jongste zoon Andres te huldigen. Proficiat!

Klaar voor de aanstelling Sire... Baljuw Alex De Deyn assisteert de hoofdman bij het aanstellen van zoonlief Alexander. De baljuw en de Sire voor de lens van onze hoffotograaf Alexander ook nog in punten '2e met handicap' Alexander De Deyn 22 lentes en onze jongste Sire ooit... Baljuw Alex en... jongste zoon Andres in punten '1e prijs met handicap.'

Sire & Baljuwschieting 2015.

Bron: Brugs Handelsblad * 30 januari 2015