Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bestuurswissel bij Ivanhoe

Na jarenlange trouwe dienst in de Eed van onze gilde, gaven onlangs enkele ontslagnemende raadsleden, bepaalde functies door aan de jongere lichting. Tijdens een bijeengeroepen ledenvergadering werden de volgende wijzigingen goedgekeurd:

Thomas Bekaert werd verkozen als nieuwe Hoofdman vanaf 2021.

Thijs Mestdagh werd verkozen als nieuwe Griffier vanaf 2021.

Bert Bauwens werd verkozen als nieuwe Thesaurier vanaf 2021.

Als raadslid, blijven Dekens Maurau Marcel en Roland Denys met raad en daad verdere steun verlenen.

Tijdens diezelfde ledenvergadering werd met algemeenheid van stemmen, vorig Hoofdman Paul De Meester, verkozen tot Ere-Hoofdman.

Hartelijk dank aan onze Ere-Hoofdman, voor de jarenlange inzet ten bate van onze gilde en proficiat met de ere-titel!

Heel hartelijke dank ook aan de raadsleden die intussen de Eed hebben verlaten, maar tijdens hun ambtstermijn zich met volle overgave van hun taak hebben gekweten:

Stadhouder Rony Knockaert, Griffier Pieter Blondelle, Thesaurier Rudy Baltens en Raadslid Alex De Deyn.

We wensen Archivaris raadslid Thomas Bekaert, alle succes toe en een vruchtbare toekomst in zijn nieuwe functie als Hoofdman van de Ivanhoe gilde!

 

Ere-Hoofdman                                     Hoofdman 

Paul De Meester                                 Thomas Bekaert

Ere-Hoofdman Paul De Meester