Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De raadsleden van de Eed

Het bestuur van onze gilde is in handen van de raadsleden die zetelen in wat wij noemen de Eed. Voor de planning en andere administratieve taken komen zij regelmatig in vergadering bijeen. Om het allemaal in goede banen te leiden worden de taken dan ook netjes onder elkaar verdeeld.